رنگ آمیزی دیوار

اصول صحیح رنگ آمیزی دیوار

نقاشی ساختمان مراحلی دارد که باید رعایت شود. انجام این مراحل لازم است و  این به این معنی نیست اگر مراحل را انجام ندهیم رنگ یا بتونه به دیوار نخواهد چسبید و یا اگر دیوار را سنباده کاری نکنیم نمی شود رنگ زد. بلکه به معنی این است که اگر  بدرستی انجام نشود نتیجه مطلوب که همان صاف و تمیز بودن سطح کار است بدست نخواهد امد.

مراحل نقاشی روی سطح دیوار گچی با دیواری که قبلا رنگ امیزی شده است متفاوت است.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید