پیستوله

آموزش نقاشی ساختمان با پیستوله

آموزش رنگ آمیزی با پیستوله

پیستوله

در هنگام استفاده از پیستوله باید به نکات زیر توجه کنید:

پاشیدن رنگ از راست به چپ و از چپ به راست با سرعت یکنواخت و در هر رفت و برگشت یکبار ماشه را رها کرده و دوباره بگیرید:

در موقع پاشیدن حرکت پیستوله باید کاملا موازی سطح باشد حرکت دادن پیستوله در روی کار به صورت قوسی باعث می شود فاصله پیستوله نسبت به سطح در وسط کم شده و در کناره ها زیاد شود و این خود باعث شکم دادن رنگ در وسط می شود.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید